Sosyal Medya Yönetimi

Günümüzde, sosyal medya, deyim yerindeyse 7’den 70’e herkes tarafından kullanılmaktadır. Ülkemiz ise internet ve sosyal medya bakımından en çok kullanıcıya sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu da internet dünyasını ve sosyal medya uygulamalarını her türlü tanıtım, reklam, pazarlama ve itibar çalışması faaliyetlerinin yapıldığı büyük bir pazar haline getirmektedir. Bu sebeple, sosyal medya yönetimi, her geçen gün önem kazanan bir iş kolu olmaktadır.

Günlük olarak, yaklaşık 1,5 milyar insan internette çevrimiçi olur. Bu durum, markalar için kaçırılmayacak bir fırsat olmaktadır. Çünkü geleneksel medyanın ulaşmasının mümkün olmadığı rakamlar, sosyal medya üzerinde mümkündür. Bu sebeple, küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar, kendilerinin reklam, pazarlama ve itibar çalışmalarını bu alanda yapmaya başlamışlardır. Fakat bu çalışma herkesin başarı ile yapmasının mümkün olmadığı, belli bir birikim ve deneyim gerektiren bir çalışmadır. İşte bu noktada, bir meslek olarak sosyal medya uzmanlığı ve sosyal medya yönetimi önem taşımaktadır.

Basit bir anlatımla, bir sosyal medya yönetiminde olmazsa olmazlar şunlardır;

•    Hedef kitle net olarak belirlenmelidir. Ulaşılmak istenen hedef kitlenin demografik ve kişisel özellikleri net olarak ortaya konmalıdır. Çünkü yapılacak olan tüm reklam ve pazarlama faaliyetleri, bu temeller üzerinde şekillenecektir.
•    Sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olan içerikler, görüntü kalitesi en iyi olacak şekilde tasarlanmalıdır. İlgi çekici olmayan her paylaşım, unutulmaya ve geri planda kalmaya mahkûm olur.
•    Aynı sektörde hizmet veren rakip firmaların analizi yapılmalıdır. Yani, en yakından takip etmeniz gereken hesaplar rakiplerinizin hesaplarıdır. Onlardan geri kalmamak ve onlardan bir adım öne çıkmak için, rakiplerin neler paylaştığı yakından izlenmelidir.
•    Başarılı olmak ve görünür kalmak için sosyal medya uygulamalarına sponsorlu reklamlar verilmeli, iş birlikleri yapılmalıdır. Ayrıca fenomen hesaplar ile reklam anlaşmaları yapılmalıdır. Fenomen hesapların sahip olduğu ve hitap ettiği hedef kitleler, markalar için önem taşımaktadır.
•    Mutlaka yapılan çalışmaların sonuçlarını görebilmek için analiz araçlarından yararlanılmalıdır. Bu analiz araçları, yapılan çalışmanın artı ve eksi yönlerini ortaya koyacaktır ve yeni çalışmaların temelini oluşturacaktır.
 

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Nedir?


Sosyal medya uygulamalarının sınırlarının önlenemez ölçüde açılması ve ivme kazanması, markaların da dikkatini çekmektedir. Bu nedenle, itibarını ve hedef kitleler gözündeki algılarını düşünen markalar; reklam, pazarlama ve marka yönetimi çalışmaları içerisine kurumsal sosyal medya yönetimi çalışmasını da dâhil etmiştir.

Markalar ve işletmeler, büyüklüklerine ve bütçelerine göre marka yönetimi faaliyetlerini yönetmektedir. Genel olarak, çoğu küçük işletmeler kurumsal sosyal medya yönetimi için kendileri aktif rol oynarken büyük markalar ve işletmeler tüm bu reklam çalışmaları için sosyal medya uzmanları ile birlikte çalışma yürütmektedir. Çünkü sosyal medya, hedef kitlelere ulaşmada ve markanın bilinirliliğini arttırmada oldukça etkilidir ve bu etkili iletişim aracının alanında uzman kişilerce kullanılması en doğru seçenek olmaktadır.

Ülkemizde, internete dair her şeyin günden güne gelişmesi ve her geçen gün yeni fırsatların sunulması üzerine, işletmelerin ve markaların internet üzerindeki varlığını yönetilmesi adına çeşitli işletmeler de çoğalarak kurulmaya devam edilmektedir. Kurumsal sosyal medya yönetimi için bu işletmelerden yıllık ya da aylık olarak yararlanabilmek, danışmanlık almak mümkündür.
 

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?


Geleneksel medyada, televizyon, gazeteler, dergiler ve radyolar hep reklam aracı olarak kullanıldı. Hala da kullanılmaya devam ediyor fakat eski etkililiği ile mi? Burası tartışılır. Çünkü yakın geçmişte tanıştığımız yeni bir güç var; internet!

İnternetin hayatlarımıza girmesi ve özellikle soysal medya uygulamalarının ivme kazanması ile birlikte, gelenek medya ve reklam anlayışı da değişmiş bulunmaktadır. Ürün ve hizmet tanıtımı, kurumsal kimlik tanıtımı ve itibar çalışmaları yakın geçmişe kadar televizyon ve gazeteler aracılığı ile yapılırken artık bunun için sosyal medya uygulamaları tercih edilmektedir.

Sosyal medya uygulamalarının hepsinin kendine has özellikleri ve belli bir algoritmaları vardır. Bu özellikler ve algoritmalar ışığında, sosyal medya yönetimi planlanır ve uygulanır. Genel olarak, sosyal medyada etkili bir itibar çalışması yapmak için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

•    Dilin samimi, özenli, sade ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir.
•    Hedef kitleleri genişletmek amacıyla, belli aralıklarla kampanyalar düzenlenmelidir.
•    Herkese hitap etmek için, yapılacak olan paylaşımlar tarafsız olarak yapılmalıdır.
•    Sosyal medyada popüler olmak için, bir bütçe ayrılmalı ve sosyal medya reklamları verilmelidir.
•    Ürün, hizmet ve marka çalışmaları için fenomen hesaplardan yararlanılmalıdır.
•    Manipülasyondan uzak durulmalı ve sahte takipçi satın alınmamalıdır.
•    Paylaşımlar, belli bir rutine bağlanmalı ve paylaşımlarda süreklilik sağlanarak güncek kalınmalıdır.
•    Sosyal medya uygulamalarında yapılmış olan tüm sosyal medya çalışmaları için sosyal medya analiz araçları kullanılmalıdır.
•    Sosyal medya, karşılıklı etkileşimin mümkün olduğu bir platformdur. Bu platformda, paylaşımların altına soru soran, yorum yapan kullanıcılar olacaktır. Bu kişilere, konu ile alakalı olarak net ve anlaşılır geri dönüşler yapılmalıdır. Ayrıca bu geri dönütler yapılırken, resmi dilden kaçınmak ve samimi bir dil kullanmak gerekmektedir.
•    Sosyal medya yönetimi kapsamında, hedef kitleye hitap etmek kadar yeni kitleleri de kazanmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, potansiyel hedef kitlelere de ulaşmak için çeşitli kampanyaların yapılması yarar sağlayacaktır.
•    Kurumsal hesaplardan yapılan paylaşımlarda herhangi bir konu hakkında taraf olmadan, objektif paylaşımların yapılması önemlidir. Siyasi, dini ve benzeri konularda taraflı paylaşım yapmak ticari açıdan zarar getirecek bir eylem olmaktadır.
•    Sosyal medya uygulamalarının hepsinde reklam vermek mümkündür. Bu nedenle, hitap edilen kitleyi genişletmek ve daha fazla görünür olup popülarite kazanmak için bu uygulamalar üzerinde reklamlar verilmelidir. Sosyal medya reklamları bütçe gerektiren bir konudur ve bu reklamları yapmanın çeşitli yolları vardır; fenomen hesapların desteğini de almak bu yollardan bir tanesidir.
•    Çeşitli yan uygulamalar ile hem kişisel hesaplara hem de kurumsal hesaplara sahte takipçi alınabilmesi mümkündür fakat bu itibarını düşünen kişiler ve markalar için olumsuz bir davranıştır. Çünkü zaman içerisinde, hesaplardaki sahte hesaplar gün yüzüne çıkmaktadır ve bu da itibar zedeleyici bir davranıştır. Hedef kitlelerin güvenini sarsıcı bir eylemdir. Bunun en yaygın örneğini, yeni çıkan klibini sahte beğenme ve izlenme ile şişiren şarkıcılarda sıkça görmekteyiz ve bu konu magazine de yansıyıp, şarkıcının itibarını zedelemektedir.
•    Güncel olmak ve gündemde kalmak özellikle markalar için oldukça önemlidir. Bu nedenle, kurumsal hesaplardan yapılan paylaşımlar bir rutine bağlanmalıdır ve paylaşımlarda süreklilik sağlanmalıdır. Güncelliğini yitirmiş ve az paylaşım yaparak gündemin gerisinde kalmış hesapların hedef kitlesini büyütmesi ve popüler kalması imkânsıza yakındır.
•    Sosyal medya uygulamaları üzerindeki etkililiği saptamak amacıyla geliştirilmiş bazı araçlar bulunmaktadır. Bu sosyal medya analiz araçlarından faydalanıp kullanıcı hareketleri, etkileşimlerin çeşitliliği ve benzeri gibi konularda bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu bilgiler ışığında, eksik kalınan yönler saptanır ve bu konular üzerinde çalışma yapılmasına imkân sağlanır.
•    Görüldüğü üzere sosyal medya yönetimi, kişisel hesapların yönetimi kadar basite indirgenebilecek ve kolaylıkla yürütülebilecek bir faaliyet değildir. Planlama, uygulama ve sonuçlandırma gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, sosyal medya yönetiminin uzman kişilerce yapılması, başarıya ulaşmak için önem taşımaktadır.
 

Sosyal Medya Uygulamalarında Paylaşımların Uzunluğu Ne Kadar Olmalıdır?


Sosyal medyada, bazı uygulamalarda post yazma sınırı varken bazı uygulamalarda post sınırı bulunmamaktadır. Bu da ideal post uzunluğun ne olduğu hakkında karışıklıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Genel olarak, hedef kitleye kolayca ulaşmak, sade, çabuk seçilebilir, ilgi çekici ve basit anlaşılabilir postlarla mümkün olmaktadır. Bu nedenle, ne hakkında paylaşım yapılacak olursa olsun temelde bunlara dikkat edilmelidir.

Twitter Post Uzunluğu

Twitter, yazmanın sınırlı olduğu bir sosyal medya uygulamasıdır. Yakın zamanda, Twitter ’ın 140 karakter sınırı 280’e çıkarılmıştır. Bu da kişilerin ve markaların daha uzun cümlelerle başkalarına iletmek istediklerini yazmasının yolunu açmıştır. Yapılan araştırmalara göre, Twitter’da 100 karakterin altında bir sayıyla yapılan paylaşımların %17 oranında daha fazla etkileşime imkân sağladığı ortaya konulmuştur. Etkili bir Twitter paylaşımı için ister görsel olsun ister yazı olsun, bu içeriklerin fotoğraf olarak paylaşılması daha olumlu sonuçlara sebebiyet vermektedir.

Facebook’ta Post Uzunluğu

Facebook, paylaşım uzunluğunda sınırı olmayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Fakat uzun içerikli yazılarda, ‘devamını oku...’ ibaresi ile yazının tamamının görüntülenmesi sınırlanmaktadır. Ancak, kullanıcı tarafından devamını oku ibaresine tıklandığında yazının tamamı görüntülenebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre, 70 karakter ve altındaki Facebook paylaşımlarının geri dönütlerinin fazla olduğu ve etkileşim aldığı ortaya konmuştur.

Linkedin ’de Post Uzunluğu

Linkedin, kişiler tarafından da kullanılan fakat en çok şirketler tarafından kullanılan bri sosyal medya uygulamasıdır. Yapılan araştırmalara göre, Linkedin ‘de 25 kelime ve altındaki paylaşımlar başarılı sonuçlara ulaşılmasına fırsat vermektedir.
 

Nasıl Sosyal Medya Yöneticisi Olunur?


Sosyal medyanın gücü ve popülarite kazanması her geçen gün daha artmaktadır. Bu nedenle, teknolojiye ve büyümeye önem veren markalar, bu sosyal medya uygulamalarında hesaplar açmaya ve reklam ve pazarlama faaliyetlerini burada da yürütmeye başladı. İster büyük ister orta ister küçük ölçekli olsun hemen hemen tüm markalar, bütçelerinden pay ayırarak bu uygulamalarda yatırım yapmaya başladı. Bu durum da yeni bir sektörün; sosyal medya yöneticiliği iş kolunun doğmasına neden oldu.

Geleneksel medya reklam ve pazarlama faaliyetleri reklam ajansları tarafından geçmişten günümüze kadar yürütülmüş ve yürütülmeye de devam etmektedir. Fakat sosyal medya üzerinde de bu çalışmaların mümkün hale gelmesi, reklam ajanslarının sosyal medya yöneticilerine ihtiyaç duymasına neden olmuştur.

Sosyal medya yönetici olmak, bu alana ilgi duyan, gündemi takip etmeyi seven, analitik düşünebilen, kriz yönetimi konusunda donanımlı olan, alternatif düşünce geliştirebilen, hayal gücü gelişmiş, okumayı ve araştırmayı seven, kendini sürekli olarak geliştirebilecek ve en önemlisi özgün fikirler üretebilen kişilerin yürütebileceği bir iştir. İşte genel hatları ile bir sosyal medya yöneticisi olmanın şartları…

•    Bir sosyal medya uzmanı analitik bakış açısına sahip olmalıdır çünkü yapılan her bir paylaşım bir veri demektir ve başarılı bir strateji için bu verilerin işlenmesi, yorumlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle, sosyal medya yönetici olacak kişinin problem çözme yeteneği ile birlikte analitik düşünceye de sahip olması gerekmektedir.
•    Bir sosyal medya uzmanının yaratıcı düşünme yetisine sahip olması gerekir çünkü bir rekabet ortamı söz konusudur. Büyük ölçekli, küçük ölçekli fark etmeksizin neredeyse her bir markanın sosyal medya sayfası bulunmaktadır. Bu nedenle, rekabet içinde olunan diğer firmalardan ayırt edilebilmek için yaratıcı stratejiler kurulmalı ve uygulanmalıdır.
•    Bir sosyal medya uzmanı sosyal medya ile ilgili olmalıdır çünkü bu ortamlarda gerçekleşen her bir olay, yenilik ve gelişme yapılacak olan çalışmalara etki edecektir.
•    Bir sosyal medya uzmanı bu sektör ile ilgili olarak yazılmış çeşitli dergileri, blogları takip etmelidir çünkü bu durum sektörde geri kalmanın önüne geçer.
•    Bir sosyal medya uzmanı sürekli olarak kendini kendisini geliştirmeli, kurslara ve etkinliklere katılmalıdır çünkü sosyal medya her geçen gün gelişmekte olan bir alandır.
•    Bir sosyal medya uzmanı çalışmalarının etkilerini görebileceği analizi oluşturabilmek için sosyal medya araçlarını etkin kullanabilmelidir çünkü çalışmaların verimliliği ya da verimsizliğine karşı yeni çalışmalara başlamak ancak bunlar sayesinde mümkün olur.
 

Sosyal Medyada Kaliteli İçerik Nasıl Üretilir?


Facebook, Twitter, blog, web sitesi, Pinterest, Linkedin, İnstagram, Youtube ve daha niceleri… Bunların hepsi, kişilerin ve markaların, reklam, pazarlama, itibar çalışması yaptıkları araçlar ve soysa medya uygulamalarıdır. Ve bunların hepsinde içerik üretimi ve yayılması farklı şekillerle yapılmaktadır. Fakat bunların hepsinde genel olarak dikkat edilmesi gereken ve kaliteli içeriklerin üretilmesini sağlayacak küçük ipuçları bulunmaktadır. 
Sosyal medyada içerik üretmek, profesyonelce yapılması gereken bir iştir. Bu işin yarar sağlamasının tek koşulu, kaliteli bir biçimde iyi planlanarak yapılmasıdır. Çünkü sıradan ve özensiz bir şekilde yapılan içerik üretimleri, çalışmaların başarısız olmasına neden olmaktadır. İşte başarılı bir içerik üretimi için dikkat edilmesi gerekenler… 

Plan ve Organizasyon Yapın

İçerik, bir plan dâhilinde yapılmalıdır. Hedef kitlelere aktarılmak istenen konu belli bir akış içerisinde ve düzenli bir şekilde sunulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, sosyal medya birçok uyarıcının bir arada olduğu, ilginin her an dağılmasının muhtemel olduğu bir platformdur. Bu nedenle, içeriklerinizin okunabilmesi için, hedef kitlelerinin gözlerine iyi hitap edilmeli, içerik bir mantık sırasına göre oluşturulmalı ve ana konuyu destekleyecek olan alt başlıklara yer verilmelidir. Ayrıca, anlatım her zaman kolay anlaşılabilir olmalıdır, karışık cümlelerden ve gösterişli anlatımlardan uzak durulmalıdır.

Hedef Kitlenizi İyi Tanıyın

Yazılan içeriklerin başarıya ulaşması için, içeriğin hedef kitle özelliklerine uyması ve onlara hitap etmesi çok önemlidir. Çünkü 18 yaşındaki kitle ile 40 yaşındaki kitlelere aynı dille ulaşılması zordur. Bu nedenle, hedef kitle özellikleri iyi saptanmalı ve içerikler bu bilgiler ışığında üretilmelidir.

Paylaşım Yapılacak Olan Bilgilerin Doğruluğundan Emin Olun

Yapılacak olan paylaşımların kalitesi ve sunulan bilgilerin güvenirliliği, hedef kitleler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yapılacak olan paylaşımlar, doğru bilgilere dayanmalıdır. Bunun dışında, yazının imla kurallarına olan bağlılığı da büyük önem taşımaktadır. Unvanlar, noktalama işaretleri gibi kurallar bir özen göstergesidir ve bunların yanlış kullanılması hedef kitlelerde ‘özensizlik’ algısı yaratır.

Anlaşılır Dil Kullanmaya Özen Gösterin

İçeriklerdeki gereksiz uzunluk, ulaşılmış olan hedef kitlelerin ilgisini dağıtmakta ve içerikten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, içeriklerin belli bir standart içinde uzunluğu sınırlandırılmalıdır. Ayrıca, kullanılacak olan metin her kesim tarafından anlaşılabilir basitlikte olmalıdır.

Kitleler ile Etkileşim İçerisinde Olun

Sosyal medya, karşılıklı etkileşime olanak sağlayan bir platformdur. Bu nedenle, eğer hitap ettiğiniz hedef kitle net olarak belli ise ve yapacağınız paylamışın içeriği direkt olarak onları hedef alıyorsa, içerikler okuyucu ile konuşur gibi olmalıdır, resmi ve sert anlatım tarzından uzak durulmalıdır.

Mutlaka Son Kontrolleri Yapın

Hazırlamış olduğunuz içeriklerin, mutlaka son kez okumasını yapın. Hatta eğer yazılarını Word üzerinde yazıyorsanız muhakkak yazı denetimine sokun ve yapılmış olan yanlışlıklar var ise gerekli düzeltmeleri yaparak yayına sokun.