Kurumsal Kimlik

Firmalar ve şirketler de insanlar gibi belli bir karakter sahibidir. İşlerini bu karakter dahilinde yürütür ve piyasada bu karakter üzerinden tanımlanır. Bu karakterin dış dünyaya ve şirketin çalışanlarına belli bir standart çerçeve içinde yansıtılmasına kurumsal kimlik denmektedir. Kurumsal kimlik bir felsefeye dayanmaktadır. Firmanın temel felsefesi, kurumsal kimliğin oluşmasına katkı sağlayan en önemli faktördür. Firmanın ya da şirketin çalışanları bu felsefe etrafında iş görürler. Müşteriler, tedarikçiler ve diğer harici unsurlar da firmayı bu temel felsefesiyle tanımlarlar. Özetle, firmanın temel değerleri, tutumu ve yaklaşımı bu felsefeyi oluşturur, bu felsefe de kurumsal kimliği oluşturmaktadır.

Ancak, bazı durumlarda bu felsefe yeteri kadar belirgin olmaz. Bu da kurumsal bir kimliğin oluşmasını, yerleşmesini engeller. Yani bir firma ne kadar ilerici, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı olursa olsun, bu özelliklerini iyi oluşturulmuş bir kurumsal kimlik vasıtasıyla dışarı tam anlamıyla yansıtamıyorsa, firmanın rekabet potansiyeli de tam olarak kullanılamıyor demektir. Yani firmanın bir imaj sorunu vardır ve bu sorun da ancak profesyonel bir kurumsal kimlik çalışmasıyla giderilebilir.

Kurumsal kimlik tasarımı sadece logo tasarımından, kullanılacak renklerin belirlenmesinden ya da daha genel bir ifadeyle, firmaya ait görselliğin tanımlanmasından oluşmaz. Kurumsal kimlik çalışmaları sözü edilen imaj sorununu çözmeye odaklanmış, şirket felsefesini açıkça ortaya koymayı hedefleyen, standart ve güçlü bir imaj oluşturmayı amaçlayan ve tüm bunları en yoğun şekilde hedef kitlelere ulaştıran çalışmalar bütünüdür. Konusunda uzman profesyonel ekip arkadaşlarımız, kurumsal kimlik çalışmalarının A’dan Zye her aşamasında sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Firmanızın temel felsefesiyle, değerlerini güçlü bir imaja ve profesyonel bir kurumsal kimliğe dönüştürmeye hazır mısınız?