Kurumsal Kimlik Çalışmaları

02-11-2018

İşletmeler de aynı insanlar gibi bir kişiliğe sahiptir. Zaten bilindiği üzere, genellikle tüzel kişilik olarak adlandırılırlar. Firma ve şirketlere bu kişiliği ise çalışanlar sağlamaktadır. Çalışanların iş yaşantısı, iş yapma yetkinlikleri ve işe olan yaklaşımları bir işletmenin karakterine en büyük katkıyı sağlamaktadır. Eğer bir firmada çalışanlar, belli bir hareket tarzına sahipse, yani belirli bir standart hareket şablonu etrafında iş görüyorlarsa, o zaman bir birliktelikten söz edilebilir. Bu durum tutarsızlıkların önüne geçemek için oldukça olumlu bir ortam sağlar. Bunun sonucu olarak da işletme bir kişilik kazanma yolunda ilerler. Ancak bir şirketin karakter sahibi olabilmesi için sadece çalışanların eşgüdümlü ve tutarlı bir yaklaşım sergilemesi yeterli değildir. Buna ilave olarak pek çok etken de mevcut olmalıdır.

Firmaların sahip oldukları bu karakter aslında kurumsal kimliği oluşturan en önemli unsur olmakla beraber, yegane katkı bu sözü edilen kişilikten gelmez. Firmanın dışarıdan nasıl görüldüğü de oldukça önemli bir faktördür ve firmanın kişiliğinin tamamlayıcısı durumundadır. Tüm bu unsurların bileşkesi ise kurumsal kimlik adını almaktadır. Geniş tanımla kurumsal kimlik çalışmaları hem organizasyonda yer alan bireylerin davranışlarını düzenlemekle beraber, organizasyonun çevresine karşı nasıl görüneceğini de düzenler. Fakat genelde kullanılan, daha dar bir tanım yapılacak olursa, kurumsal kimlik çalışmaları bir firmanın sahip olduğu değerlerin resmiyete dökülmesi ve görselliğin ön planda olduğu tasarım çalışmalarıyla bir standartlaşma sağlanmasıdır. Görsellik insanlar için her zaman önemli olmuştur. Bundan dolayı kurumsal kimliğin de en önemli parçalarından biri görselliktir. Kurumsal kimlik çalışmalarında tasarım çok önemli yer tutmaktadır. Buna örnek olarak logo tasarımı verilebilir. Görece küçük bir grafik çalışması olan logo vasıtasıyla, firmalar pek çok şeyi anlatmaya çalışmaktadır. Oldukça zor olan bu çalışmanın altında ancak işinin ehli sanatçılar başarıyla kalkabilmektedir.

Bir kurumsal kimlik çalışması için iletişim oldukça önemlidir. Yapılmak istenen net bir şekilde bu çalışmayı yürüten tarafa aktarılmalıdır. Ortaya çıkabilecek aksaklıklar için sürekli iletişim halinde olunmalıdır ki, istenmeyen bir durum söz konusu olunca çok gecikmeden gereken müdahaleler yapılabilsin. Detaylandırılmış bir plan çerçevesinde, güncel yaklaşımlar ışığında geliştirilmiş bir kurumsal kimlik projesinin başarıya ulaşmaması için hiç bir sebep yoktur. Tabii böyle bir proje için mutlaka uzman bir kadro gerekmektedir. Kurumsal kimlik bir firma hakkındaki en önemli özellikleri çevreye aktaran bir araçtır. Doğru tasarlanmış bir kurumsal kimlik, firmaya pek çok önemli getiri sunarak rekabet avantajı sağlar.
 
Etiketler: